© 2019 BBC, BBC-R registered trademarks of the BBC group.
All rights reserved.

лого цв BBC-R.png

PERSONEL

Pracownicy firmy mają wieloletni staż pracy w branży łożyskowej. Wielu z nich pracowało w wiodących firmach łożyskowych Rosji i Europy. Ich bezcenne doświadczenie w produkcji łożysk i głęboka wiedza techniczna pozwoliły na wniesienie znaczącego wkładu w rozwój firmy, określający jej sukces na rynku.

 

PRACA Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI, BADANIA

I NOWE OPRACOWANIA

 

Departament badań i nowych opracowań (R&D) jest łączącym ogniwem między dostawcami, zakładem i odbiorcami.

 

Pracownicy danego działu zapewniają:

 

- dobór dostawców elementów łożysk dla zakładu;

- techniczną kontrolę jakości dostaw;

- audyty, punktową ocenę i rozwój dostawców;

- opracowywanie i uzgadnianie różnego rodzaju dokumentacji technicznej zarówno z dostawcami, jak i z odbiorcami;

- techniczny monitoring zamówień;

- praca z reklamacjami.

 

Ale głównym celem R&D jest podnoszenie poziomu

zadowolenia końcowego odbiorcy

i zwiększanie zdolności konkurencyjnej firmy.

BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE

 

Posiadanie własnego biura konstrukcyjno-technologicznego daje przedsiębiorstwu możliwość szybkiej reakcji na potrzeby rynku oraz na produkcję konkurencyjnych wyrobów, przy stałym doskonaleniu i podnoszeniu ich jakości. Do głównych zadań biura konstrukcyjno-technologicznego należą:

•opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej, odpowiadającej wymogom odbiorcy;

•doskonalenie konstrukcji łożysk, podnoszenie ich poziomu technicznego i zdolności konkurencyjnej z uwzględnieniem osiągniętego poziomu światowego i potrzeb rynku łożysk;

•wdrażanie opracowanych konstrukcji do produkcji;

•zabezpieczenie oddziałów produkcyjnych dokumentacją konstruktorską;

•przeprowadzanie niezbędnych badań w celu ustalenia osiągniętego poziomu technicznego produkowanych łożysk.

 

Przy udziale działu konstrukcyjno-technologicznego w przedsiębiorstwie wdrożono współczesne metody analizowania rodzajów i następstw ewentualnych odmów FMEA, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie bardziej doskonałych konstrukcji, wysokiej niezawodności produktu, podwyższonego bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów ogólnych produkcji wyrobów wysokiej jakości.