© 2019 BBC, BBC-R registered trademarks of the BBC group.
All rights reserved.

JAKOŚĆ

Stworzony w firmie system zarządzania jakością obejmuje rozwój, produkcję i dostawę produktów łożyskowych dla konsumentów.

Pracujemy dla konsumenta i we współpracy z konsumentem.

Koncentrujemy się na spełnianiu wymagań i oczekiwań konsumentów ze względu na jakość naszych produktów, zapewniając ich satysfakcję, a jest to możliwe tylko przy:

• zapewnienie wzajemnego zrozumienia przy ustalaniu wymagań dla produktów i zapewnieniu zgodności produktu z uzgodnionymi wymaganiami;
• ciągłe monitorowanie satysfakcji klienta i stałe informacje zwrotne na jego temat.

Wdrożenie Polityki Jakości odbywa się poprzez:

• badanie trendów rynkowych, zachowanie istniejących i rozwój nowych rynków produktów i nowych rodzajów produktów;
• systematyczne monitorowanie obecnych i przyszłych wymagań i oczekiwań konsumentów i innych interesariuszy społeczeństwa, personelu, właścicieli, potencjalnych inwestorów i analiza zdolności firmy do zaspokojenia tych potrzeb;
• efektywnie funkcjonujący i stale ulepszany system zarządzania jakością, mający na celu zapobieganie niespójnościom, terminową identyfikację i eliminację przyczyn ich występowania, które utrudniają wytwarzanie produktów wysokiej jakości;
• budowanie i wzmacnianie długoterminowych, wzajemnie korzystnych partnerstw oraz rozwój tych naszych dostawców, dla których kwestie jakości są priorytetem.

Nasza firma posiada serwis obsługi klienta, w którym możesz skontaktować się z Tobą, jeśli masz pytania techniczne dotyczące użytkowania, wykorzystania łożysk lub pytań w dziedzinie jakości. Reklamacje wysyłane na stronę claim@bbcr.eu przechodzą bezpośrednio do usługi jakości zakładu w celu szybkiego rozpatrzenia.

Drodzy klienci, uważajcie na podróbki! Kupuj łożyska BBC-R tylko od autoryzowanych przedstawicieli i dystrybutorów.

Należy pamiętać, że nawet wysokiej jakości łożysko może zawieść, jeśli zostanie użyte nieprawidłowo. Dlatego zalecamy zapoznanie się z instrukcjami „Procedura postępowania z produktami łożyskowymi w magazynach i liniach klientów”

The procedure of bearing products handling at the customer's warehouses and lines

лого цв BBC-R.png