© 2019 BBC, BBC-R reģistrētas preču zīmes BBC grupā.
Visas tiesības aizsargātas.

лого цв BBC-R.png

Vides politika

Īstenojot ražošanas procesus, pilnībā ievērojot vides likumdošanas aktus un standartu ISO 14001, uzņēmums cenšas mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi un kaitīgu ķīmisko vielu izmantošanu.

 

Uzņēmuma teritorijā ir izveidota un uzstādīta notekūdeņu attīrīšanas sistēma (99% attīrīšanas pakāpe). Visas iekārtas ir aprīkotas ar individuālām ierīcēm, kas ir paredzētas emulsijas tvaiku novadīšanai no iekārtas griešanas zonas un to attīrīšanai.

 

Energoefektīva ražošanas vietu apgaismojuma sistēma, izmantojot LED spuldzes, kas ietaupa ievērojamu elektroenerģijas daudzumu.

 

Katli, kas darbojas ar granulām (īpaši apstrādāti koksnes atkritumi), nodrošina izplūdes gāzu ekoloģiskumu.

Ražošanas vietas integrētā pārvaldības sistēma (IMS)
(SIA "APP GRUPP") LLC "BBC" atbilst standartu ISO 14001: 2015 "Vides pārvaldības sistēmas",ISO 50001:2012 prasībām.