© 2019 BBC, BBC-R registered trademarks of the BBC group.
All rights reserved.

KONTROLA JAKOŚCI

Komponenty łożysk, produkowanych pod marką handlową «BBC-R», nabywane są wyłącznie od certyfikowanych dostawców, produkowane zgodnie z rysunkami technicznymi, opracowanymi przez inżynierów naszej firmy.

 Każda partia pierścieni, elementów tocznych, koszyków, uszczelnień, podkładek, tulei, obudów i in. przechodzi kontrolę ze strony inżynierów ds. jakości przed wysłaniem do zakładu.

Oprócz tego, operacje kontrolne wykonywane są w zakładzie, gdzie zorganizowano trzystopniowy system kontroli:

Kontrola wejściowa 

 

Każda partia komponentów do produkcji łożysk odbywa kontrolę wstępną pod względem zgodności z rysunkami technicznymi z punktu widzenia następujących parametrów :

 

•Rozmiary geometryczne;

•Twardość, struktura metalu (dla pierścieni po obróbce termicznej i elementów tocznych);

•Marka stali (dla wszystkich komponentów);

•Kontrola wizualna.

Kontrola między operacjami

 

Mimo kontroli wybiórczej, przeprowadzanej przez operatorów i kontrolerów w trakcie produkcji, większość ważnych parametrów kontrolowana jest w zakresie 100%

W trakcie szlifowania powierzchni roboczych i powierzchni montażowych, każdy pierścień w trybie czasu rzeczywistego jest automatycznie sprawdzany przez system pomiarowy aktywnej kontroli MARPOSS E9 (Włochy), wbudowany w każdą obrabiarkę linii szlifierskich, z punktu widzenia zgodności parametrów obrabianych powierzchni z wymogami dokumentacji konstrukcyjnej. Po obróbce danych z pomiarów, system wykonuje automatyczne dostrajanie obrabiarki. Dane automatycznie zapisywane są w bazie danych, a w celu kontroli stabilności pracy sprzętu i jakości obróbki prowadzona jest statystyka.

W trakcie operacji montażowych odbywa się automatyczna kontrola  niestałości średnicy zewnętrznej i wewnętrznej, luzu promieniowego i poziomu wibracji 100% łożysk.

Kontrola końcowa

 

Łożyska «BBC-R» sprawdzane są w laboratorium fabrycznym z punktu widzenia zgodności z wymogami standardów oraz w laboratorium na głównym magazynie, bezpośrednio przed wysłaniem do odbiorcy.

Obecność własnej służby metrologicznej pozwala na wprowadzenie ekspertyzy metrologicznej i obsługę całego parku urządzeń pomiarowych i kontrolnych.

Dane operacje pozwalają na zabezpieczenie stabilnej wysokiej jakości produkowanych wyrobów, w tym na sprostanie podwyższonym wymogom, zgłaszanym przez oddzielnych odbiorców, z punktu widzenia specjalnych warunków technicznych do konkretnych typów łożysk.

Laboratoria GF «BBC» są unikalne z punktu widzenia stopnia wyposażenia technicznego.

Przy tworzeniu pomieszczenia laboratorium fabrycznego zastosowano współczesne bezpyłowe materiały i technologie. Wejście do laboratorium odbywa się poprzez śluzę. Temperatura i czystość powietrza zabezpieczane są autonomicznym systemem wentylacji. To wszystko pozwala stworzyć mikroklimat, zapewniający stabilność i jakość przeprowadzanych operacji pomiarowych.

 

Laboratorium wyposażono we współczesne wysoce precyzyjne urządzenia wiodących producentów, pozwalające wykonywać szerokie spektrum badań łożysk i ich elementów, takich jak:

•Pomiar parametrów mikro- i makro-geometrii (chropowatość,

odchyłka okrągłości, walcowości, płaskości, prostoliniowości i in.);

•pomiary liniowe i kątowe; 

•badania metalograficzne;

•badanie na obciążenie do destrukcji;

•kontrola poziomu wibracji;

•badanie wad powierzchniowych;

•badanie zabrudzenia; 

•badanie namagnesowania.

Jedno z laboratoriów GF «BBC», przeznaczone do kontroli gotowych wyrobów, uzyskało akredytacje międzynarodowej instytucji ILAC jako niezależne i odpowiadające standardowi ISO/IEC 17025 «Ogólne wymogi wobec kompetencji laboratoriów badawczych i kalibracyjnych».

лого цв BBC-R.png